Dátum konania konferencie: 23. – 25. september 2020

Termín odovzdania abstraktov: 10. apríl 2020

Oznámenie o schválení abstraktov: 10. máj 2020

Registrácia a platba (poplatok uhraďte po schválení vášho abstraktu): 15. jún 2020